Fotoroute Kampen: De buitengebieden

by ronald

Deze pagina behandelt de fotolocaties van de buitengebieden van Kampen, want naast de historische binnenstad is ook de omgeving van Kampen zeker de moeite waard om te ontdekken en vast te leggen met je camera.

We hebben de buitengebieden opgedeeld in drie routes die je het best kunt afleggen per fiets omdat grote gedeeltes van de route niet voor auto’s toegankelijk zijn. Je kunt wel individueel enkele mooie locaties bezoeken met bijvoorbeeld de auto.

De eerste route bevat het Reevediep, het dorp Zalk en een stukje Zwartendijk.

De tweede route gaat langs de IJsseldelta via Wilsum, natuurgebied Scherenwelle en ‘s-Heerenbroek, en vervolgens door de Mastenbroekerpolder en IJsselmuiden om terug te keren richting Kampen.

De derde route gaat via Grafhorst, de Mandjeswaard en Kampereiland.


De eerste route van het buitengebied (blauw op de kaart) bevat het Reevediep, Zalk en de Zwartendijk.

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Met de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd.

Zalk is een dorp, gelegen op de zuidoever van de IJssel. Rijdend op de dijk heb je als bezoeker aan de zuidoostkant een prachtig zicht op het beschermde dorpsaangezicht. Bij de ingang van het dorp staat het monument van de laatste bever, die vanaf zijn sokkel een prachtig uitzicht over de uiterwaarden van de IJssel heeft.

De Zwartendijk, slingert al sinds 1302 door het Kamper buitengebied. Elke bocht is een dijkdoorbraak uit vroegere tijden. Die geschiedenis van overstromingen is voorbij sinds de voltooiing van de Afsluitdijk.


De tweede route van het buitengebied (groen op de kaart) bevat Wilsum, natuurgebied de Scherenwelle, ‘s-Heerenbroek, de Mastenbroekerpolder en terug naar Kampen via Oosterholt.

Wilsum

Wilsum is een plaats aan de IJssel tegenover Zalk, dat aan de zuidoever van de IJssel ligt. Het dorp is grotendeels gebouwd op een rivierduin.
Op 24 februari viert Wilsum zijn 700 jarig bestaan.

De Scherenwelle is een natuurgebied bij het dorp Wilsum in de Nederlandse gemeente Kampen. Het maakt deel uit van het Natura 2000 gebied IJsseluiterwaarden. In de uiterwaard liggen een aantal min of meer verlande strangen. Lokaal staan deze oude lopen van de IJssel bekend als de Hank en de Streng. In het voorjaar bloeit de Kievitsbloem hier volop.

‘s-Heerenbroek, een rustiek lintdorp gelegen in de landelijke omgeving van de IJsseldelta. Ingeklemd tussen het alsmaar stromende water van de rivier de IJssel, de open vlaktes van de polder Mastenbroek en de oprukkende nieuwbouwwijk Stadshagen van Zwolle.

Mastenbroekerpolder
Verschuilen is bijna onmogelijk op de grote open vlakte van de Mastenbroekerpolder. Wie er bijvoorbeeld met het Kamper treintje doorheen rijdt, ziet onafzienbare weilanden met hier en daar een eenzame boerderij. Kaarsrechte wegen en weteringen doorsnijden de polder, alsof er net een ruilverkaveling achter de rug is. Tegenwoordig wordt de Mastenbroekerpolder beschouwd als een historisch monument van landelijke betekenis.

Oosterholt is een buurtschap in de gemeente Kampen in de Nederlandse provincie Overijssel. Het ligt een kilometer ten zuidoosten van IJsselmuiden.
In de 11e eeuw werd het Kartuizerklooster Sonnenberg gesticht in Oosterholt. Dit klooster kwam in de 14e eeuw tot bloei. In 1580 is het gesloten. Vermoedelijk lag het klooster bij de heuvel waar archeologische vondsten zijn gedaan die in deze richting wijzen.


De derde route van het buitengebied (oranje op de kaart) bevat het Kampereiland, Grafhorst en de Mandjeswaard.

Museumboerderij Erf29

Museumboerderij erf29

Het Kampereiland is de parel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit bijzondere gebied in West-Overijssel bestaat uit een aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het Kampereiland ligt op schootsafstand van de prachtige Hanzestad Kampen.
Steeds meer waterliefhebbers, fietsers en dagtoeristen ontdekken de schoonheid van dit rustieke stukje IJsseldelta. Terecht, want het Kampereiland is in velerlei opzichten uniek en waardevol. Het onderscheidt zich door zijn natuurwaarden, cultuurhistorie en zijn geologische geschiedenis.

Grafhorst
Gelegen in een bocht van het Ganzendiep, een nu met een sluis afgesloten zijarm van de IJssel, vinden we Grafhorst. In 1333 verwierf Grafhorst stadsrechten, maar de ‘stad’ is nooit tot een stad uitgegroeid.
Jammer genoeg is er van het oude Grafhorst weinig terug te vinden in het hedendaagse leven; in 1849 woedde een grote brand, waarbij bijna het hele dorp in de as werd gelegd. Slechts drie van de zestig huizen bleven gespaard.

De Mandjeswaard is een polder van circa 600 hectare ten oosten van het Kampereiland.
De polder, oorspronkelijk een eiland, behoort bij Kampen en ligt ten noorden van de Kamperzeedijk. Door aanslibbing vanuit de voormalige Zuiderzee vond landaanwinning van deze polder plaats. De Mandjeswaard wordt begrensd door het Ganzendiep, de Goot en het Zwarte Meer. De polder maakt deel uit van het, in 2005 tot Nationaal Landschap aangewezen, gebied de IJsseldelta.

error: Content is protected !!