Algemene voorwaarden

by ronald

Algemene voorwaarden
Voor afdrukken gelden de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.

Herroepingsrecht
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Fotografieronald zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

BTW
Bijna alle fotoproducten van Fotografieronald vallen onder het huidige BTW tarief van 21% BTW. Digitale fotoboeken vallen onder laag BTW tarief van 9%.

Levertijd
Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.Aanpassing van de bestelling is alleen mogelijk als de opdracht nog niet in uitvoering is.

Klachten en aansprakelijkheid
Fotografieronald doet zijn uiterste best om fotoproducten conform wens van de consument af te laten drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de consument verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.

Aansprakelijkheid van Fotografieronald blijft beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.

Auteursrecht en intellectueel eigendom
Fotografieronald wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken.

error: Content is protected !!