Hanzestad Nijmegen


Nijmegen en de Hanze
Nijmegen maakte deel uit van het Hanzekwartier Keulen, niet zo vreemd natuurlijk omdat Duitsland om de hoek ligt en er daardoor nauwe relaties bestaan met Nordrhein Westfalen.

Binnen het Hanzekwartier Keulen was Nijmegen de regionale hoofdplaats (‘Vorort’) voor de andere Gelderse Hanzesteden. Dat betekende dat alle contacten tussen de Gelderse Hanzesteden en de Hanze via Nijmegen liepen.

De omvang van de Nijmeegse handel via de Hanze was vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld Arnhem, Zutphen en Wesel. Het aandeel van Keulen maar ook van kleinere steden als Deventer en Kampen was echter groter. Steden als Venlo, Roermond, Elburg, Emmerik en Duisburg hadden een kleiner aandeel in de handelsomvang.

In de 16e eeuw werd steeds meer handel over zee met verder weg gelegen landen gedreven. Holland en Zeeland kwamen op en er ontwikkelden zich daar belangrijke handelssteden. Gaandeweg zag de Hanze haar invloed dramatisch dalen. Voor de steden langs de Waal bleef de rivier echter een belangrijke handelsroute en zorgde zij voor welvaart en reuring.