Buitenkerk


De naam “Buitenkerk” is in de 14e eeuw ontleend aan de plek van de kerk, het nieuwe stadsdeel de Buitenhoek, dat oorspronkelijk buiten de stadsmuur lag.
In 1369 begon bouwmeester Rutger van Ceulen aan de bouw van deze Mariakerk.

Als eerste werd het priesterkoor gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een kruiskerk, maar later gewijzigd tot een hallenkerk. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in ons land. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging. Als laatste werd de toren in 1453 opgericht.

Terug